2b
Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 8:00- 8:45 religia 010 MT u_łac.med. 009 BC u_hist.i sp. 105 JS fizyka med. 213 SB j.polski 204 KD
2 8:55- 9:40 fizyka med. 213 SB j.niem_2-1/2 011 MM
j.niem_2-2/2 209 HP
j.angielski-1/2 007 BS
j.angielski-2/2 006
j.polski 204 KD matematyka 109 SU
3 9:50-10:35 u_hist.i sp. 105 JS r_biologia 012 VP r_chemia 101 ŻŁ r_chemia 101 ŻŁ r_biologia 012 VP
4 10:55-11:40 r_chemia 101 ŻŁ j.angielski-1/2 007 BS
j.angielski-2/2 006
r_chemia 101 ŻŁ r_chemia 101 ŻŁ j.angielski-1/2 007 BS
j.angielski-2/2 006
5 11:50-12:35 r_biologia 012 VP u_chem.med. 101 ŻŁ j.polski 204 KD matematyka 109 SU u_chem.med. 101 ŻŁ
6 12:45-13:30 r_biologia 012 VP godz.wych 204 KD j.polski 204 KD r_biologia 012 VP wf-1/2 Sala #M4
wf-2/2 Sala_3 PW
7 13:40-14:25 j.niem_2-1/2 011 MM
j.niem_2-2/2 209 HP
matematyka 109 SU religia 010 MT u_ekol. 012 VP wf-1/2 Sala #M4
wf-2/2 Sala_3 PW
8 14:35-15:20 wf-1/2 Sala #M3
wf-2/2 Sala_3 PW
       
Obowiązuje od: 03.09.2018
Drukuj plan
wygenerowano 12.09.2018
za pomocą programu Plan lekcji Optivum
firmy VULCAN
logo programu Plan lekcji Optivum